Alpintlag

– Jeg har mange gode minner fra Jondal og Fonna. Du har fjord, fjell og isbre. Det er rett og slett eksotisk å kjøre ski der

Aksel Lund Svindal

Alpintlag er av de viktigste kundene til Fonna. Derfor har vi ekstra fokus på respektive lagene sine behov med tilpassede trasser, salting og generell tilrettelegging. Vi kan tilby Europas beste treningsforhold i sommersesongen med gode forhold for SL-, GS- og SG-traseer. Fonna ble FIS homologisert for SL; GS og SG i 2017. Se rapport fra Alpinlandslagets WC / EC samling på Fonna i 2016 her.

Åpne

Løypene

Fonna Glacier Ski Resort har de siste årene utvidet antall løyper på breen. Det gjør at vi nå har noe som passer alle ferdighetsnivåer - enten det er park, alpint eller langrenn.

Priser

Oppførte priser gjelder lag/klubber som ønsker trase til trening. Fonna gjør det rimeligere å kjøpe heiskort over flere dager. Heiskortet blir fleksibelt og gir løpere fire dagers fleksibilitet (gjelder fra 4-dagers kort og oppover). Hensikten er å gi fleksibilitet for dager med dårlig vær eller pausedag.

Betingelser

Sesongkortet er gyldig fra sesongstart til og med 25.august.

10 løpere gir 1 trener fri og maks 2 trenere à 175,-
15 løpere gir 2 trener fri og maks 2 trenere à 175,-
30 løpere gir 2 trenere fri og maks 4 trenere à 175,-

Ved færre enn 10 løpere, tilkommer traseavgift på kr 750,- pr dag. Ved færre enn 5 løpere tilkommer traseavgift på kr 1250,- pr dag.

Korttype og pris

1-dag
2-dager
3-dager
4-dager
5-dager
6-dager
7-dager
8-dager
9-dager
10-dager
11-dager
12-dager
Sesongkort
Trenerkort

375,-
725,-
1070,-
1400,-
1725,-
2070,-
2415,-
2720,-
3050,-
3400,-
3720,-
4025,-
5500,-
175,-

Salt

Bruk av salt er valgfritt, og du bestemmer hvor mye som skal brukes. Vi ønsker å legge til rette for optimalisering og reduksjon av saltforbruk. Dette for å spare både alpinlag og skisenteret utgifter - vi har ikke påslag på saltkostnadene. Et tiltak kan være å grunnsalte annenhver dag når forholdene tillater dette. Videre vil vi markere traseen bedre ved start, slik at det blir enklere å skille mellom de som bestiller grunnsalt og ikke. Husk å beskriv eventuelle ønsker tilknyttet salting ved booking av trase!

- Småsekk 25 kg - kr. 145,-
- Storsekk 1000 kg - kr. 4200,- inkludert transport til toppen av traseen.
- Grunnsalting av SL/GS trase: kr.1450,- per salting (ca 250 kg per trase).

Annet

Leie av tråkkemaskin for å bygge hopp/terreng: kr 2150,- pr time.

Vi leier ut slalomporter på bestilling (SL break-away og SL LISKI børsteporter). 1 trase porter kr 600,- per dag Slalom / kr 800 per dag GS.

Kontakt booking@visitfonna.no for reservasjon av trase

Super G

Ved bestilling av Super-G-løypen, kommer det et oppstartstillegg på kr. 7000,- for bygging, preparering og forhåndssalting. Ved preparering og grunnsalting etter oppstart, tilkommer kr. 4500,- per gang dette bookes. Alternativt kan man re-sette portene og hånd- eller maskinsalte inn fra siden i etterkant for å spare prepareringskostnader.

Andre grener

Park / freestyle

Gå til

Skicross

Gå til

Langrenn

Gå til