Alpintlag

– Jeg har mange gode minner fra Jondal og Fonna. Du har fjord, fjell og isbre. Det er rett og slett eksotisk å kjøre ski der

Aksel Lund Svindal

Alpintlag er av de viktigste kundene til Fonna. Derfor har vi ekstra fokus på respektive lagene sine behov med tilpassede trasser, salting og generell tilrettelegging. Vi kan tilby Europas beste treningsforhold i sommersesongen med gode forhold for SL-, GS- SG-DH traseer. Fonna ble FIS homologisert for SL; GS og SG i 2017. Se rapport fra Alpinlandslagets WC / EC samling på Fonna i 2016 her.

Åpne

Løypene

Fonna Glacier Ski Resort har de siste årene utvidet antall løyper på breen. Det gjør at vi nå har noe som passer alle ferdighetsnivåer - enten det er park, alpint eller langrenn.

Priser

Oppførte priser gjelder lag/klubber som ønsker trase til trening. Fonna gjør det rimeligere å kjøpe heiskort over flere dager. Heiskortet blir fleksibelt og gir løpere fire dagers fleksibilitet (gjelder fra 4-dagers kort og oppover). Hensikten er å gi fleksibilitet for dager med dårlig vær eller pausedag.

Betingelser

Sesongkortet er gyldig fra sesongstart til og med 18.august 2024

10 løpere gir 1 trener fri og maks 2 trenere à 185,-
20 løpere gir 2 trener fri og maks 2 trenere à 185,-
30 løpere gir 3 trenere fri og maks 4 trenere à 185,-

Langrennsløype for lag eller grupper
pr. dag maskintime 2.200 pluss 225 for 2x heistransport
Eksempel gruppe 10 personer :
2200 : 10 = 220 p.p. pluss heis = 445 p.p. per dag med nye spor og salt

Korttype og pris fra 01.Mai 2024

1-dag
2-dager
3-dager
4-dager
5-dager
6-dager
7-dager
8-dager
9-dager
10-dager
11-dager
12-dager
Sesongkort
Trenerkort

395
760
1125
1500
1850
2190
2535
2875
3225
3550
3900
4225
5500
185

Salt

Bruk av salt er valgfritt, og du bestemmer hvor mye som skal brukes. Vi ønsker å legge til rette for optimalisering og reduksjon av saltforbruk. Dette for å spare både alpinlag og skisenteret utgifter - vi har ikke påslag på saltkostnadene. Et tiltak kan være å grunnsalte annenhver dag når forholdene tillater dette. Videre vil vi markere traseen bedre ved start, slik at det blir enklere å skille mellom de som bestiller grunnsalt og ikke. Husk å beskriv eventuelle ønsker tilknyttet salting ved booking av trase!

- Småsekk 25 kg - kr. 175
- Storsekk 500kg - kr. 2750 (inkludert transport til toppen)
- Storsekk 1000kg - kr. 4950 (inkludert transport til toppen)

Grunnsalting av SL/GS trase: kr.1490,- per salting (ca 250 kg per trase). Spør teamkoordinatoren om en prisliste med/uten grooming og med/uten salt thomas@visitfonna.no

Annet

Leie av tråkkemaskin for å bygge hopp/terreng: kr 2200 pr time.

Vi leier ut slalomporter på bestilling (SL break-away og SL LISKI børsteporter). 1 trase porter kr 600,- per dag Slalom / kr 800 per dag GS.

Kontakt Teamkoordinator thomas@visitfonna.no for reservasjon av trase

Super G

Ved bestilling av Super-G-løypen, kommer det et oppstartstillegg på kr. 7000,- for bygging, preparering og forhåndssalting. Ved preparering og grunnsalting etter oppstart, tilkommer kr. 4500,- per gang dette bookes. Alternativt kan man re-sette portene og hånd- eller maskinsalte inn fra siden i etterkant for å spare prepareringskostnader.

Andre grener

Park / freestyle

Gå til

Skicross

Gå til

Langrenn

Gå til